باربری

شرکت حمل و نقل پلکان از بدو تاسیس در سال ۱۳۷۴ خود را متعهد به ارائه خدمات منطبق با استاندارد های حمل و نقل جاده ائی و ضوابط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و کانون حمل و نقل کالای استان می داند  و در این راستا توانسته با بهره گیری از اطلاعات و دانش روز و امکانات عملیاتی بخش قابل توجهی از حمل و نقل محصولات صنایع تولیدی  و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشو ر بویژه مایعات مواد متنوع شیمیائی را به بهترین وجه ممکن و مناسبترین راه و کمترین قیمت مصوب سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور حمل نماید . این شرکت با کادری متعهد و متخصص و صمیمی و اب اطمینان کامل بارهای صاحبان کالا را با  بالا ترین ضریب  امنیت و سرعت  مناسب مورد نیاز صاحبان کالا به مقاصد مورد نظر مصرف کنندگان مرتبط می رساند .

خدمات و فعالیت های  شرکت :

  • حمل انواع محموله های جامد و مایع و مواد شیمیایی و مواد خطرناک طبق ضوابط سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
  • صدور بارنامه  دولتی متناسب با بارهای مورد نیاز صنایع ، کارخانه ها ، تجار و بازرگانان
  • انعقاد قرارداد با شرکتها در زمینه حمل و نقل و امور مرتبط 
  • دارای تعمیرگاه بازرسی و تعمیر و بازسازی تانكرحمل مواد


سایر فعالیت های سرمایه گذاری شرکت :

  • مالکیت سهام شرکت خدماتی پلکان کار سپاهان
  • مالکیت یک باب غرفه دو طبقه در محل پایانه شهرستان مبارکه

شرکت حمل و نقل پلکان با سرمایه اولیه ده میلیون ریال در تاریخ 8/۱۱/1374 در اداره ثبت شهرستان زرین شهر به شماره ثبتی ۴۹ به ثبت رسید و و با ادامه فعالیت در حوزه حمل و نقل در تاریخ 30/۵/80  به شماره ثبتی ۲۸ در اداره ثبت شرکت های  شهرستان مبارکه ثبت گردید. این شرکت  در حال حاضربه تعداد 2340 سهام دار دارد که اکثرا از پرسنل  و باز نشستگان محترم شرکت پلی اکریل ایران می باشند .

شایان ذکر است این شرکت طی چندین مرتبه با مجوز مجمع عمومی فوق العاده شرکت از محل سود انباشته و بدون آورده نقدی سهامداران محترم نسبت به افزایش سرمایه اقدام نموده است و در مرحله آخر مورخ 15/5/91 نیز بدون آورده نقدی سهامدار شرکت مبادرت به افزایش سرمایه داده و سرمایه شرکت از 5 میلیارد ریال  به 7.5 میلیارد ریال افزایش یافت .